Hem

 

 

Uppsala Konstnärsförening

 

 

UKF har bildats för att samla alla som sysslar med konst i någon form (två- eller tredimensionell) och som bor eller är verksamma i Uppsala.

UKF är en öppen förening, vilket innebär att det inte ställs några krav vare sig kvantitativt eller kvalitativt på de alster som medlemmarna producerar.

- Intresse för skapande är ledordet.

I samarbete med andra anordnar vi:

* kurser, föredrag och seminarier

* samlingsutställningar öppna för alla medlemmar

* jurybedömda utställningar

* studieresor

* utbyte med andra konstnärsföreningar inom och utom Sverige

© Uppsala Konstnärsförening