Styrelse

 

 

Uppsala Konstnärsförening

 

UKFs styrelse 2017

Ordförande: Lars Åberg

 

Vice ordförande: Jan-Erik Åberg

 

Sekreterare: Bengt Calles

Kassör: Anna-Karin Hellgren

 

Övrig ledamot: Susanna Laine

 

Suppleanter: Monica Olsen, Bibbi Smide

 

© Uppsala Konstnärsförening